KÉT SẮT GOODWILL

Gọi mua hàng: 0964 302 479

Showroom
KÉT SẮT GOODWILL

Két sắt GOODWILL GD-170

Két sắt GOODWILL GD-170

Liên hệ

(CxRxS) 1518 x 540 x 470 Trọng lượng: 500 Kg

Két sắt GOODWILL GD-130

Két sắt GOODWILL GD-130

Liên hệ

(CxRxS) 1108 x 520 x 470 Trọng lượng: 350 Kg

Két sắt GOODWILL GD-120

Két sắt GOODWILL GD-120

Liên hệ

(CxRxS) 1050 x 520 x 470 Trọng lượng: 300kg

Két sắt GOODWILL GD-67

Két sắt GOODWILL GD-67

Liên hệ

(CxRxS) 460 x 340 x 315 Trọng lượng: 120 kg

Két sắt GOODWILL GC-150

Két sắt GOODWILL GC-150

Liên hệ

(CxRxS) 1318 x 540 x 470 Trọng lượng: 400 Kg

Két sắt GOODWILL GC-120

Két sắt GOODWILL GC-120

Liên hệ

(CxRxS) 1270 x 670 x 640

Két sắt GOODWILL GC-51

Két sắt GOODWILL GC-51

Liên hệ

(CxRxS) 366 x 305 x 335 Trọng lượng: 80kg

Két sắt GOODWILL DS-700

Két sắt GOODWILL DS-700

Liên hệ

(CxRxS) 700 x 450 x 450 Trọng lượng: 85 Kg

Két sắt GOODWILL DD-900

Két sắt GOODWILL DD-900

Liên hệ

(CxRxS) 770 x 450 x 405 Trọng lượng: 200 kg

Két sắt GOODWILL GD-150

Két sắt GOODWILL GD-150

Liên hệ

(CxRxS) 1318 x 540 x 470 Trọng lượng: 400 Kg

Két sắt GOODWILL GD-110

Két sắt GOODWILL GD-110

Liên hệ

(CxRxS) 858 x 530 x 470 Trọng lượng: 250 Kg

Két sắt GOODWILL GD-88

Két sắt GOODWILL GD-88

Liên hệ

(CxRxS) 670 x 430 x 325 Trọng lượng: 180 kg

Két sắt GOODWILL GD-60

Két sắt GOODWILL GD-60

Liên hệ

(CxRxS) 390 x 320 x 315 Trọng lượng: 100 Kg

Két sắt GOODWILL GD-37

Két sắt GOODWILL GD-37

Liên hệ

(CxRxS) 225 x 366 x 265 Trọng lượng: 65 Kg

Két sắt GOODWILL GC-170

Két sắt GOODWILL GC-170

Liên hệ

(CxRxS) 780 x 460 x 395 Trọng lượng: 200 kg

Két sắt GOODWILL GC-100

Két sắt GOODWILL GC-100

Liên hệ

(CxRxS) 780 x 460 x 395 Trọng lượng: 200 kg

Két sắt GOODWILL GC-88

Két sắt GOODWILL GC-88

Liên hệ

(CxRxS) 670 x 430 x 325 Trọng lượng: 180 kg

Két sắt GOODWILL GC-37

Két sắt GOODWILL GC-37

Liên hệ

(CxRxS) 225 x 366 x 265 Trọng lượng: 65 Kg

Két sắt GOODWILL GD-100S

Két sắt GOODWILL GD-100S

Liên hệ

(CxRxS) 780 x 460 x 395 Trọng lượng: 200 kg

Két sắt GOODWILL GD-77S

Két sắt GOODWILL GD-77S

Liên hệ

(CxRxS) 560 x 360 x 325 Trọng lượng: 140 Kg

Két sắt GOODWILL GD-60S

Két sắt GOODWILL GD-60S

Liên hệ

(CxRxS) 390 x 320 x 315 Trọng lượng: 100 Kg

Két sắt GOODWILL GD-51S

Két sắt GOODWILL GD-51S

Liên hệ

(CxRxS) 366 x 305 x 335 Trọng lượng: 80kg

Két sắt GOODWILL GD-37S

Két sắt GOODWILL GD-37S

Liên hệ

(CxRxS) 225 x 366 x 265 Trọng lượng: 65 Kg

Zalo
Hotline