KÉT SẮT ALPHA (USA)

Gọi mua hàng: 0964 302 479

Showroom
KÉT SẮT ALPHA (USA)

Két Sắt Alpha Mỹ AL-150AE

Két Sắt Alpha Mỹ AL-150AE

Liên hệ

Trọng lượng : 550 Kg. Kích thước ngoài: 147 x 79 x 72cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-100E

Két Sắt Alpha Mỹ AL-100E

Liên hệ

Trọng lượng : 350 Kg. Kích thước ngoài: 115 x 61 x 55 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-100C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-100C

Liên hệ

Trọng lượng : 350 Kg. Kích thước ngoài: 115 x 61 x 55 cm

Két Sắt Alpha Mỹ AL90

Két Sắt Alpha Mỹ AL90

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 250 Kg. Kích thước ngoài: 90 x 50 x 50 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-80E

Két Sắt Alpha Mỹ AL-80E

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 250 Kg. Kích thước ngoài: 83 x 56 x 50 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-80C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-80C

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 210 Kg. Kích thước ngoài: 83 x 56 x 50 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-60E

Két Sắt Alpha Mỹ AL-60E

Liên hệ

Trọng lượng : 180 Kg. Kích thước ngoài: 67 x 50 x 47 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-60C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-60C

Liên hệ

Trọng lượng : 180 Kg. Kích thước ngoài: 67 x 50 x 47 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-50E

Két Sắt Alpha Mỹ AL-50E

Liên hệ

Trọng lượng : 150 Kg. Kích thước ngoài: 56 x 48 x 42 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-50C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-50C

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 150 Kg. Kích thước ngoài: 56 x 48 x 42 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-40E

Két Sắt Alpha Mỹ AL-40E

Liên hệ

Trọng lượng : 120 Kg. Kích thước ngoài: 44 x 48 x 43 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-40C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-40C

Liên hệ

Trọng lượng : 120 Kg. Kích thước ngoài: 44 x 48 x 43 cm.

Két sắt Alpha Mỹ AL-30E

Két sắt Alpha Mỹ AL-30E

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 90 Kg. Kích thước ngoài: 36 x 42 x 39 cm.

Két Sắt Alpha Mỹ AL-30C

Két Sắt Alpha Mỹ AL-30C

Liên hệ

Trọng lượng két sắt : 90 Kg. Kích thước ngoài: 36 x 42 x 39 cm.

Zalo
Hotline